Despre noi

Aici ne poți cunoaște mai bine
  • Promovarea identităţii culturale băimărene, a fenomenului artistic Şcoala Băimăreană de Pictură (fondată în 1896), dar şi a fenomenului artistic modern şi contemporan, prin galeria de artă contemporană Galeria 1+3. Fundaţia îşi propune derularea proiectelor şi programelor culturale cu artişti, arhitecţi, oameni de cultură, cadre universitare invitate din ţară şi străinătate, care vor putea să se manifeste atât pe plan profesional, prin expoziţii, expozeuri, cât şi ca profesori invitaţi prin cursurile pe care le vor susţine în cadrul sistemului de învăţământ propriu, propus de structura de faţă.

 

  • Prin educaţie, un sistem de învăţământ alternativ de nivel universitar şi post-universitar ce să promoveze valorile amintite mai sus, atingând dimensiunile actuale şi contemporane universale prin tematicile abordate, programele derulate, participanţii şi actorii invitaţi. Direcţiile de studiu ale acestei şcoli vor fi estetica urbană, valorificarea patrimoniului şi multimedia. În contextul mondial social actual, comunităţile tind spre o dezvoltare pe modelul smart cities, model pe care dorim să îl promovăm şi totodată să îl implementăm pe structura europeană FOR CITIZEN. În acest scop fundaţia va derula proiecte europene pe tematica amintită.

 

  • Punerea în valoare a patrimoniului material şi imaterial rural prin conceperea şi realizarea unui centru de cultură rurală pe Valea Cosăului şi Ţara Lăpuşului.